Appar

Er företagsprofil är utgångspunkt för den mobilappen som vi utvecklar åt er. Vi översätter era önskemål till en tydlig, användarvänlig och kompatibel mobilapp. Vid en lyckad mobilapp ligger fokusen på ert företag och er kund.

Använd en egen mobilapp, med företagets logo och färger, till att:
 
1. Informera
Informera era kunder om nya produkter och utvecklingar. Använd er mobilapp i marknadsföringssyfte.
 
2. Sälja 
Öka och underlätta er försäljning. Erbjuda era kunder att göra inköp direkt från mobilen.


3. Kontakta 
Håll en aktiv kontakt med kunden. Kunden kan direkt kontakta ert företag. 

4. Erbjuda tjänster 
Ge bättre service till kunden. En mobilapp stöder tjänsten.


5. Använda internt 
Använd mobilappen för intern kommunikation. Ditt företag fungerar snabbare och mer effektivt.


Lämna tekniken åt oss
Vi utvecklar native appar, cross-platform appar och webb-appar för Google Android, Apple iPhone och Windows Phone.


Har ni lekt med tanken att ha en egen app för företaget?
Kontakta oss så berättar vi mer.